Power Design Support

Power Plastics biedt u, als installateur, naast de inkoop van onderdelen ook begeleiding bij het ontwerpen van installaties en advies op het gebied van te gebruiken onderdelen. Voor- en nadelen worden tegen elkaar afgewogen in belang van het gewenste eindresultaat.

Wij kunnen u Design Support aanbieden in verschillende vormen:

In-house Design Support

In-house bieden onze experts advies op basis van het door de installateur aangeleverde ontwerp en richten wij ons op het dimensioneren van uw oplossing. Allereerst vragen wij u waarom u bepaalde keuzes heeft gemaakt en nauwkeurig het gewenste eindresultaat toe te lichten. Gericht op uw situatie bekijken wij of er andere opties zijn, die effectiever en efficiënter kunnen zijn en lichten de verschillen tussen de mogelijkheden toe. 

Op basis van de gegevens die zijn aangeleverd via het online aanvraagformulier voor Design Support wordt gestart met het realiseren van ons advies/plan. Wij nemen eerst telefonisch contact met u op en bekijken samen of het noodzakelijk is om bij u langs te gaan of dat we telefonisch de laatste relevante informatie hebben kunnen uitwisselen. 

Design Support i.s.m. onze preferred suppliers

Vooral voor buitenlandse teelten zijn ontwerpen soms erg complex. Ook wij ontkomen er dan niet aan om ruggespraak te plegen met onze preferred suppliers. Factoren die een project complex maken zijn o.a. de volgende:

 • Hoogteverschillen;
 • Omvang van het project (met name in boomgaarden buiten Nederland);
 • Type gewassen waarvoor de oplossing bedacht moet worden;
 • Andere klimaatomstandigheden.

Op basis van de gegevens die zijn aangeleverd via het online aanvraagfromulier voor Design Support wordt gestart met het realiseren van ons advies/plan. Vanuit de preferred supplier wordt een coördinatenbestand gemaakt, dat als basis dient om een compleet plan op te stellen, een schematisch basisplan. Daarin zijn de volgende onderdelen gespecificeerd:

 • Leidingdiameters;
 • Drukklassen op leidingen;
 • Posities van afsluiters;
 • Posities van drukregelaars, ontluchters en vacuumbrekers;
 • Advies wat betreft de meest efficiënte manier van watertransport en irrigatie; 
 • Advies wat betreft de benodigdheden;
 • Uitleg van de verschillende onderdelen en ontwerpkeuzes.

Vervolgtrajecten

Het is mogelijk dat u hierna zelf aan de slag gaat met het door ons geleverde schematische basisplan. Het is ook mogelijk dat u toch nog wijzigingen heeft naar aanleiding van het geleverde advies. In dat geval voeren wij deze door en zijn wij in staat om ieder uniek onderdeel uit te werken in een 3D (technische) tekening. Tot slot kunnen wij u voorzien in een op maat gemaakte offerte om het project te realiseren. 

Deze pagina delen:

Vraag informatie aan

Wij bieden een volledige reeks producten & diensten aan die speciaal kunnen worden afgestemd op uw wensen en voorkeuren. Denk aan Power Plastics als een uitbreiding op uw mogelijkheden, die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen met de grootste zorg voor uw budget en tijd.

Informatie aanvragen »